Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 06–5584-7625
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map

Statistics
Today
34
Yesterday
36
This Month
307
Last Month
1,115
This Year
4,461
Last Year
10,501

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุพรรณณี คุณพันธ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับทางผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุพรรณบุรี หารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรายย่อยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจง และรายละเอียดโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ ที่สามารถนำไปช่วยเหลือ แนะนำเกษตรกรในเบื้องต้น ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

 

 

<<<ย้อนกลับ

 

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นางสุพรรณณี คุณพันธ์
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved