Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 06–5584-7625
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map

Statistics
Today
34
Yesterday
36
This Month
307
Last Month
1,115
This Year
4,461
Last Year
10,501

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 9 เมษายน 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนายพรม บุญมาช่วย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมสภาเกษตรกรฯครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อหารือ ติดตามผลการปฏิบัติงาน และข้อราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางสภาเกษตรกรฯ รวมทั้งได้รับเกียรติจาก นายอุดมพร ผาสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว นายธีรพงษ์ จริยารังษีโรจน์ (แทน) ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายมานะ จิวสิทธิประไพ เกษตรอำเภอด่านช้าง และนางสาวสิริรัตน์ พิชิตพร (แทน) ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมหารือปัญหาของเกษตรกร และข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมอาคารศูนย์เรียนรู้ "ศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9" ภายในศูนย์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว

 

 

<<<ย้อนกลับ

 

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นางสุพรรณณี คุณพันธ์
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved